Sparekassen Kronjylland er Danmarks bedste arbejdsplads for 3. gang i træk

Bliv projektleder i vores projektafdeling

 

Vokseværk og kort fra tanke til handling. Er det en projektafdeling, du vil være projektleder i?

 

Vil du lede strategiske projekter fra start til slut og være med til at løfte vores projektkultur og -metoder? Så har du her chancen for at bidrage til en ensretning og løbende optimering af projektledelsespraksis i et af landets 10 største pengeinstitutter.

Du kommer til at lede projekter i tæt samarbejde med dygtige kolleger, ligesom du får nem adgang til sparring med vores øvrige specialistfunktioner på vores hovedsæde i Randers. Du får rig mulighed for løbende at udvikle dig og blive en endnu bedre projektleder, end du er i dag. Det gør du blandt andet gennem et stort ansvar for dine egne projekter, adgang til løbende kompetenceudvikling og gennem de indsigter, vi sammen opnår i den fortsatte optimering af redskaber og metoder.

 

Projektafdeling med vokseværk

Vi har for nylig budt velkommen til en afdelingsdirektør i projektafdelingen, og med dig på holdet udvider vi endnu mere. Vi ønsker nemlig at skrue op for afdelingens rolle i Sparekassen. Du kommer derfor med på et spændende tidspunkt, hvor du i særlig høj grad har mulighed for at påvirke vores projektledelseskultur og dermed også dit eget job. Udover afdelingsdirektøren får du to erfarne projektledere som dine nærmeste kolleger. Vores fælles mission er at løfte vores projektmodel til næste niveau og gøre et nyt stort fokusområde til en succes. Det får du en vigtig rolle i, når du sammen med os nedbryder det komplekse og omsætter planer og mål til konkrete projekter og handling.

 

Sådan bliver du en succes i jobbet

Efter 100 dage tager du ansvar for dine opgaver og føler dig 100 % hjemme i Sparekassen. Det er lykkedes særligt godt, fordi:

 • Du har gennemført Sparekassen Kronjyllands 100 dages onboardingprogram, hvor du har lært dine kolleger og hverdagen i teamet godt at kende. Du er ved at få et godt indblik i vores værdier, forretning og måde at drive projektledelse på.
 • Du er blevet inddraget i de første projekter både i tæt samarbejde med dine projektlederkolleger og selvstændigt. Du sætter dig løbende ind i nye områder i Sparekassen, stiller nysgerrigt spørgsmål og bringer dig selv på banen, hvis du har forslag til noget, der kan gøres bedre. I din projektledelse tager du initiativ, men du inddrager også kolleger, når det er relevant, eller du ønsker sparring.
 • Dine kolleger i og uden for afdelingen har en stor tillid til dig og din faglighed, og du er en vellidt og respekteret samarbejdspartner, fordi du er god til at spille folk og projekter omkring dig gode.

Efter et år er du blevet en stærk ressource i afdelingen, da du er med til at sikre optimal kvalitet i gennemførslen af projekterne i Sparekassen Kronjylland. Det lykkes du særligt godt med, fordi:

 • Du på årsplan har fat i tøjlerne på 5-10 projekter, som du med stor selvstændighed leder fra tegnebræt til afslutning. Projekterne, som både er interne og projekter sammen med vores datacentral, løber typisk over 2-3 kvartaler. Du sikrer, at det enkelte projekt forankres i driftsorganisationen, og at ejerskabet ligger det rigtige sted.
 • Du overvåger din projektportefølje for at sikre overholdelse af tidsplaner, budgetter og kvalitetsstandarder. Du forudser og afværger problemer, der truer projektet, og sikrer fremdrift, ligesom du rapporterer projektstatus og faciliterer beslutninger i styregruppen
 • Du understøtter kommunikation og samarbejde med forskellige afdelinger og samarbejdspartnere i forbindelse med projekternes gennemførelse
 • Du implementerer og forbedrer løbende værktøjer, processer og standarder for projektledelse sammen med resten af teamet og bidrager i de hele taget bidrage til en ensartet projektledelsespraksis på tværs af organisationen

Vi leder efter dig, der:

 • Har praktisk erfaring med projektledelse og arbejder metodisk. Du bruger aktivt din projektværktøjskasse, når du nedbryder og planlægger, fastholder fokus og prioriterer opgaverne i den rigtige rækkefølge
 • Kan håndtere komplekse problemstillinger og har forståelse for forandringsledelse
 • Har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt. Dem bringer du eksempelvis i spil, når du giver feedback eller uddelegerer
 • Er dygtig til at samarbejde, netværke og skabe stærke relationer

Derudover er det en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet eller certificeret inden for projektledelse eller har indsigt i forretninger og projekter i et pengeinstitut.

 

Derfor skal du (også) søge jobbet hos os

Sammen med dig ønsker vi at skabe det job og de rammer, du lykkes bedst i. Vi drømmer nemlig om, at vi er hinandens bedste jobmatch og legekammerater mange år frem i tid. I Sparekassen Kronjylland får du derfor rig mulighed for vidensdeling, dygtiggørelse og specialisering. Vi bakker for eksempel op om din udvikling, hvis du savner projektledercertificeringer eller anden efteruddannelse. Vi er også en organisation med mange forskellige jobmuligheder, hvis du på den lange bane får nye interesser.

Vi ved, at der er andet end arbejdet, der fylder i dit liv. Du kan derfor også se frem til fleksible rammer og mulighed for 1-2 ugentlige hjemmearbejdsdage, så du i høj grad har indflydelse på tilrettelæggelsen af din egen arbejdsdag.

Du får også en attraktiv ansættelsespakke med 7 ugers ferie og frihed, 11,65 % i pension, 3,25 % i ferietillæg, sundheds-, tand- og ulykkesforsikring, adgang til leje af feriehuse, rabataftaler og favorable vilkår som kunde i vores Medarbejderbank.

Klar til at tage det næste skridt i din karriere? Ansøg nu, og bliv en del af vores ambitiøse projektafdeling!

Vi ser mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset køn, alder, seksuel orientering, religion, handicap, politisk overbevisning samt socialt og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansvar, udfordringer og fællesskab

Vi er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter. Der venter dig mere end 800 kolleger fordelt på cirka 50 afdelinger i Jylland, Odense og på Sjælland.

Du bliver en del af en flad organisation, hvor vi vægter fællesskab samt medarbejder- og kundetilfredshed højt. Du får blandt andet rig mulighed for at få indflydelse, udvikle dig og tage ansvar. 

Vi har succes med at vokse, åbne nye afdelinger og have fokus på de personlige relationer. Hos os ringer kunderne ikke til et callcenter, men direkte til deres rådgiver. Vi vægter nemlig den personlige rådgivning højt og mener, at det er tiden, vi investerer, der gør forskellen.

Som garantsparekasse er vi selvejende. Det betyder blandt andet, at vi ikke har aktionærer, der skal have del i Sparekassens overskud. Det gør, at vi kan tænke mere langsigtet, ligesom det giver os stor frihed til at gøre en forskel i de lokalsamfund, hvor vi har vores kunder.