Vi samler på klager

Vi håber ikke, du har grund til at klage. Men har du, håber vi, du vil tage dig tid til at klage.

Forhåbentlig kan vi, hvis du klager, udrede misforståelsen eller rette op på det, der er sket. Din klage giver os mulighed for at vurdere, om vi kan gøre det bedre. Forhåbentlig finder vi en løsning, som både du og vi kan være tilfreds med.

Vi arbejder for, at der ikke er noget at klage over

Vi arbejder på at undgå det, men det sker, at vi skuffer vores kunders forventninger. Vi håber, at kunderne vil fortælle os det, når de mener, at vi kunne have gjort det bedre. Derfor samler vi på klager. Klager er ganske enkelt en hjælp til at blive bedre. En klage giver os mulighed for at reparere på forholdet til den kunde, der ikke er helt tilfreds. Og en klage kan gøre os både klogere og dygtigere, så vi fremover kan levere en service, som vores kunder er fuldt tilfredse med.

Sådan klager du

Hvis du mener, vi har gjort noget forkert eller, at der er sket en fejl, opfordrer vi til, at du først og fremmest tager kontakt til din afdeling. Forhåbentlig kan du og medarbejderne i afdelingen rette op på det, der er sket.

Du kan klage til din rådgiver eller til afdelingsdirektøren i afdelingen eller sende din klage til Juridisk Rådgivning og Support, som er ansvarlig for behandling af klager.

Sparekassen Kronjyllands klageansvarlig
Juridisk Rådgivning og Support 
Tronholmen 1
8960 Randers SØ
Eller send en mail til: klageansvarlig@sparkron.dk

Du har også mulighed for at indbringe din klage for

Pengeinstitutankenævnet
Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33

Læs mere på pengeinstitutankenaevnet.dk

For kunder i udlandet ved onlinekøb

EU-kommissionen har oprettet en online klageportal, som du kan bruge til klager over ydelser købt online. Portalen henvender sig primært til kunder bosat i udlandet. Du kan klage her: http://ec.europa.eu/odr. Du skal oplyse mailadressen klageansvarlig@sparkron.dk, hvis du benytter portalen.