Bestyrelse og udvalg

Sparekassen Kronjyllands bestyrelse har ni medlemmer. Seks er valgt af repræsentantskabet, heraf fire blandt repræsentantskabets medlemmer. Et medlem af bestyrelsen har særlige kompetencer indenfor revision af pengeinstitutter og et medlem har erfaring med ledelse af et pengeinstitut. Tre medlemmer er valgt af og blandt medarbejderne.

Valgt af repræsentantskabet

Fhv. bankdirektør Per Munkholm Poulsen, formand
Lektor, cand. jur. Anne Lind Gleerup, næstformand
Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE, Anders Buhl-Christensen
Direktør Hans-Jørgen Olsen
Fhv. Statsautoriseret revisor Peter H. Christensen
Direktør Jan Dahl

Valgt af medarbejderne

Kommunikationsmedarbejder og fællestillidsmand Jens Frovin Stampe Dahl
Investeringsrådgiver Jakob Thorgaard
Chefjurist Ole Møller Sørensen

Revisionsudvalg

Peter H. Christensen (formand for udvalget)
Anne Lind Gleerup
Hans-Jørgen Olsen.

Peter H. Christensen er det revisionskyndige medlem.

Nomineringsudvalg

Per Munkholm Poulsen (formand for udvalget)
Anders Buhl-Christensen
Jan Dahl

Per Munkholm Poulsen


Cookies meddelelse