Bestyrelse og udvalg

Sparekassen Kronjyllands bestyrelse har ni medlemmer. Seks er valgt af repræsentantskabet, heraf fire blandt repræsentantskabets medlemmer. Et medlem af bestyrelsen har særlige kompetencer indenfor revision af pengeinstitutter og et medlem har erfaring med ledelse af et pengeinstitut. Tre medlemmer er valgt af og blandt medarbejderne.

Valgt af repræsentantskabet

Fhv. statsautoriseret revisor Peter H. Christensen, formand (uafhængigt)
Lektor, cand. jur. Anne Lind Gleerup, næstformand (afhængigt)
Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE, Anders Buhl-Christensen (uafhængigt)
Direktør Hans-Jørgen Olsen (uafhængigt)
Fhv. bankdirektør Leif F. Larsen (uafhængigt)
Direktør Jan Dahl Jensen (uafhængigt)

Valgt af medarbejderne

Kommunikationsmedarbejder og fællestillidsmand Jens Frovin Stampe Dahl
Investeringskonsulent Jakob Thorgaard
Chefjurist Ole Møller Sørensen

Revisionsudvalg

Peter H. Christensen (formand for udvalget)
Leif F. Larsen
Hans-Jørgen Olsen.

Peter H. Christensen er det revisionskyndige medlem.

Revisionsudvalgets kommissorium

Risikoudvalg

Leif F. Larsen (formand)
Peter H. Christensen

Leif F. Larsen er særligt ledelses-/pengeinstitutkyndigt medlem

Risikoudvalgets kommissorium


Nomineringsudvalg

Anne Lind Gleerup (formand for udvalget)
Anders Buhl-Christensen
Jan Dahl Jensen

Nomineringsudvalgets kommissorium

Per Munkholm Poulsen