Bestyrelse og udvalg

Sparekassen Kronjyllands bestyrelse har ni medlemmer. Seks er valgt af repræsentantskabet, heraf fire blandt repræsentantskabets medlemmer. Et medlem af bestyrelsen har særlige kompetencer indenfor revision af pengeinstitutter og et medlem har erfaring med ledelse af et pengeinstitut. Tre medlemmer er valgt af og blandt medarbejderne.

Valgt af repræsentantskabet

Fhv. statsautoriseret revisor Peter H. Christensen, formand
Lektor, cand. jur. Anne Lind Gleerup, næstformand
Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE, Anders Buhl-Christensen
Direktør Hans-Jørgen Olsen
Fhv. bankdirektør Leif F. Larsen
Direktør Jan Dahl

Valgt af medarbejderne

Kommunikationsmedarbejder og fællestillidsmand Jens Frovin Stampe Dahl
Investeringskonsulent Jakob Thorgaard
Chefjurist Ole Møller Sørensen

Revisionsudvalg

Peter H. Christensen (formand for udvalget)
Leif F. Larsen
Hans-Jørgen Olsen.

Peter H. Christensen er det revisionskyndige medlem.

Nomineringsudvalg

Anne Lind Gleerup (formand for udvalget)
Anders Buhl-Christensen
Jan Dahl

Per Munkholm Poulsen


Cookies meddelelse