De formelle forhold

De formelle forhold vedrørende repræsentantskabet finder du i §4 i vores vedtægter.

Læs mere ...

Hvad skal et repræsentantskab?

Repræsentantskabet består, som navnet antyder, af repræsentanter for Sparekassens garanter.

Indsigt og indflydelse

Medlemmerne af repræsentantskabet skal deltage i to årlige møder.