Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Sparekassens bestyrelse indkalder herved – i henhold til vedtægternes § 5 – Sparekassens repræsentantskab til Ordinært Repræsentantsskabsmøde onsdag 25. marts 2020 kl. 17.00 på Sparekassens hovedsæde, Tronholmen 1, 8960 Randers SØ.

Historiske milepæle

Der var ædle tanker bag, da "Sparekassen for Randers By og Omegn" blev etableret i 1829. Den nystiftede sparekasse skulle være til gavn og glæde for borgerne og for samfundet, de levede i.

Garantsparekasse og dermed selvejende

Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse, og er dermed selvejende.