Indkaldelse til midtvejsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder Sparekassen Kronjyllands bestyrelse hermed til midtvejsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på at ændre vedtægterne.

Historiske milepæle

Der var ædle tanker bag, da "Sparekassen for Randers By og Omegn" blev etableret i 1829. Den nystiftede sparekasse skulle være til gavn og glæde for borgerne og for samfundet, de levede i.

Garantsparekasse og dermed selvejende

Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse, og er dermed selvejende.