Investering puljeinvest

SparKron Invest

Ønsker du en nem og enkel tilgang til at investere dine penge med mulighed for at sprede din risiko mest muligt? Og ønsker du at slippe for selv at skulle bruge tid på at følge med i udviklingen på de finansielle markeder?

Som kunde i Sparekassen har du adgang til SparKron Invest, hvor du kan investere i værdipapirer ud fra din risikoprofil og tidshorisont.

Flere muligheder – ét værdipapir

Med SparKron Invest kan du vælge mellem fire værdipapirfondsafdelinger, som kan anvendes til frie midler, pensionsmidler, børneopsparing samt selskabsmidler.

Sparekassen forvalter de fire værdipapirfondsafdelinger, der alle investerer i et miks af aktier, obligationer og andre værdipapirtyper.

De fire afdelinger er alle risikomærket GUL.

Gennemskuelige omkostninger

Værdipapirfondsafdelingerne har en forventet årlig omkostningsprocent (ÅOP), der viser de forventede omkostninger ved at investere i afdelingerne. Derudover tillægges forventede indirekte handelsomkostninger, som er forskellen mellem købs- og salgskursen på de værdipapirer, som værdipapirfonden køber og sælger.

De forventede indirekte handelsomkostninger er p.t. 0,00 % på alle værdipapirfondsafdelinger i SparKron Invest.
Udover ovennævnte omkostninger, vil der være et depotgebyr til Værdipapircentralen (VP Securities), hver gang du foretager en handel med værdipapirfondene.

Med SparKron Invest får du:

 • en investering ud fra din risikoprofil og tidshorisont

 • én fondskode og dermed ét værdipapir med stor risikospredning

 • et årligt udbytte

 • omkostninger der er til at gennemskue

 • afkastrapportering hvert kvartal

 • automatisk geninvestering

 • opfølgning på din risikoprofil og tidshorisont

Det betyder for dig:

 • at du har mulighed for at optimere afkastet af din opsparing

 • at vi holder øje med din investering

 • at du i stedet kan koncentrere dig om de ting, der betyder mest for dig

Information og rådgivning

Du kan få yderligere information om Sparkron Invest ved at klikke på de enkelte faner herunder.

Du kan også komme ind og få en snak med os. Vi yder naturligvis en grundig rådgivning, inden du tager stilling til, om SparKron Invest passer til dig. Dermed har du et solidt grundlag for din beslutning.

Vi synes også, det er vigtigt at følge op på den investering, som du er blevet rådgivet om. Derfor tilbyder vi dig rådgivning om din investering også efter, at aftalen om SparKron Invest er indgået. Rådgivning kan blandt andet ske i forbindelse med de møder, som du løbende afholder med din rådgiver.

Fakta

Nyheder om SparKron Invest
12.06.2020 SparKron Invest får fire stjerner af Morningstar

Tre ud af vores fire SparKron Invest værdipapirfonde har opnået fire flotte stjerner. Læs mere her.

07.02.2020 - Endelige udbytter 2019

Der er beregnet endelige a conto udbytter 2019 for de fire værdipapirfonde i SparKron Invest.

Udbytterne udbetales til investorernes konti den 25. februar 2020.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter for 2019 skal godkendes af bestyrelsen i fondens administrationsselskab den 27. februar 2020.

Endeligt udbytte i kr. pr. bevis:

DK0060775955 SparKron Invest Stabil KL 2,70 kr.
DK0060776177 SparKron Invest Moderat KL 4,40 kr.
DK0060776094 SparKron Invest Vækst KL 6,90 kr.
DK0060776250 SparKron Invest Offensiv KL 7,30 kr.

19.12.2019 - SparKron Invest Vækst KL
Sparkron Invest Vækst KL ændrer pr. 1. januar 2020 skattestatus som følge af ny lovgivning, hvor der sker en ændring af skattereglerne for udenlandske investeringsafdelinger, hvori Sparkron Invest Vækst KL har investeret en del af formuen.

I 2019 og tidligere år er afdelingen skattemæssigt behandlet som en obligationsbaseret afdeling og dermed underlagt skattereglerne for kapitalindkomstbeskatning.

Fra 1. januar 2020 behandles afdelingen skattemæssigt som en aktiebaseret afdeling og er dermed underlagt skattereglerne for aktieindkomstbeskatning.

Det betyder, at fremtidigt udbytte, kursgevinst eller kurstab ved salg, beskattes som aktieindkomst uanset købstidspunkt.

Indrapportering til SKAT sker fortsat automatisk.

For mere information om aktieindkomst henvises til SKATs hjemmeside.
Faktaark
Investeringsprofil
Vi tager udgangspunkt i dine behov og ønsker

Før du tager beslutning om, hvad du vil investere i, udarbejder vi sammen med dig en investeringsprofil.

Investeringsprofilen viser blandt andet, hvilken risikoprofil og tidshorisont, du har for dine penge, og ud fra det, kan vi give dig et konkret forslag til, hvordan du placerer pengene.

Dermed har du sikkerhed for, at vores rådgivning handler om lige præcis dig og dine ønsker ud fra din risiko og tidshorisont.
Fire værdipapirfondsafdelinger

Værdipapirfonden Lokalinvest er en værdipapirfond med fire værdipapirfondsafdelinger:

 • SparKron Invest Stabil KL
 • SparKron Invest Moderat KL
 • SparKron Invest Vækst KL
 • SparKron Invest Offensiv KL

Værdipapirfonden administreres af Sparinvest S.A. via selskabets danske filial ID-Sparinvest, som er en filial af Sparinvest S.A., Luxembourg.

Sparekassen er porteføljeforvalter på de fire værdipapirfondsafdelinger, som alle investerer i et bredt udsnit af aktier, obligationer og andre værdipapirtyper hovedsageligt via danske investeringsforeninger.
På baggrund af fastlagte rammer forvalter Sparekassen værdipapirfondsafdelingerne ud fra en aktiv og strategisk porteføljepleje krydret med almindelig sund fornuft. Det, tror vi, kan optimere afkastet i de fire værdipapirfondsafdelinger.

De fire værdipapirfondsafdelinger kan erhverves samtidig med genplaceringsaftalen Aftale om SparKron Invest

Du kan læse mere om hver enkelt værdipapirfondsafdeling herunder.

SparKron Invest Stabil KL

Investeringsstrategi
SparKron Invest Stabil KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en mellemlang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 0-30 % aktier
 • 70-100 % obligationer og andet

Udbytte
SparKron Invest Stabil KL er udbyttebetalende.

Omkostninger
Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,09 %. Heraf modtager Sparekassen Kronjylland 0,15 % i forvaltningshonorar og 0,40 % i formidlingsprovision.

Herudover tillægges indirekte handelsomkostninger, p.t. 0,03 %.

Forventede indirekte handelsomkostninger er forskellen mellem købs- og salgskursen på de værdipapirer, som Værdipapirfonden køber og sælger.

Der vil endvidere være et depotgebyr til Værdipapircentralen (VP-Securities) hver gang, du foretager en handel med Værdipapirfonden.

Risiko

Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:

 

Risikomærkning
Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel
Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering
Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her.

Central Investorinformation, prospekt m.v.
Du finder informationerne ved at klikke her

Beskatning
SparKron Invest Stabil KL bliver beskattet som Kapitalindkomst


SparKron Invest Moderat KL

Investeringsstrategi
SparKron Invest Moderat KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en mellemlang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 15-45 % aktier
 • 55-85 % obligationer og andet

Udbytte
SparKron Invest Moderat KL er udbyttebetalende.

Omkostninger
Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,27 %. Heraf modtager Sparekassen Kronjylland 0,25 % i forvaltningshonorar og 0,45 % i formidlingsprovision.

Herudover tillægges indirekte handelsomkostninger, p.t. 0,03 %.

Forventede indirekte handelsomkostninger er forskellen mellem købs- og salgskursen på de værdipapirer, som Værdipapirfonden køber og sælger.

Der vil endvidere være et depotgebyr til Værdipapircentralen (VP-Securities) hver gang, du foretager en handel med Værdipapirfonden.

Risiko
Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:

Sparkron Invest Moderat KL risikoplacering

Risikomærkning
Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel
Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering
Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her

Central Investorinformation, prospekt m.v.
Du finder informationerne ved at klikke her.

Beskatning
SparKron Invest Moderat KL bliver beskattet som Kapitalindkomst

SparKron Invest Vækst KL

Investeringsstrategi
SparKron Invest Vækst KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en mellemlang til lang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 35 - 65 % aktier
 • 35 - 65 % obligationer og andet

Udbytte
SparKron Invest Vækst KL er udbyttebetalende.

Omkostninger
Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,40 %. Heraf modtager Sparekassen Kronjylland 0,30 % i forvaltningshonorar og 0,50 % i formidlingsprovision.

Herudover tillægges indirekte handelsomkostninger, p.t. 0,02 %.

Forventede indirekte handelsomkostninger er forskellen mellem købs- og salgskursen på de værdipapirer, som Værdipapirfonden køber og sælger.

Der vil endvidere være et depotgebyr til Værdipapircentralen (VP-Securities) hver gang, du foretager en handel med Værdipapirfonden.

Risiko
Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:

 

Risikomærkning

Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel
Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering
Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her

Central Investorinformation, prospekt m.v.
Du finder informationerne ved at klikke her.

Beskatning
SparKron Invest Vækst KL bliver beskattet som Aktieindkomst

SparKron Invest Offensiv KL

Investeringsstrategi
SparKron Invest Offensiv KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en lang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 55 - 85 % aktier
 • 15 - 45 % obligationer og andet

Udbytte
SparKron Invest Offensiv KL er udbyttebetalende.

Omkostninger
Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,62 %. Heraf modtager Sparekassen Kronjylland 0,45 % i forvaltningshonorar og 0,50 % i formidlingsprovision.

Herudover tillægges indirekte handelsomkostninger, p.t. 0,01 %.

Forventede indirekte handelsomkostninger er forskellen mellem købs- og salgskursen på de værdipapirer, som Værdipapirfonden køber og sælger.

Der vil endvidere være et depotgebyr til Værdipapircentralen (VP-Securities) hver gang, du foretager en handel med Værdipapirfonden.

Risiko

 Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:

Risikomærkning

Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel
Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering
Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her

Central Investorinformation, prospekt m.v.
Du finder informationerne ved at klikke her.

Beskatning
SparKron Invest Offensiv KL bliver beskattet som Aktieindkomst

Risiko og tidshorisont

Ud fra din risikoprofil og tidshorisont vælger du den værdipapirfondsafdeling, der passer bedst til dig.

Under fanen Faktaark kan du se vores matrice, hvor du kan sammensætte din investering.

Udbytte

SparKron Invest Vækst og SparKron Invest Offensiv udbetaler udbytte den 23. februar 2021.

Udbyttet bliver automatisk geninvesteret til indre værdi uden emissionsomkostninger (købsomkostninger inde i fonden). Aconto-skat fratrækkes, før udbyttet geninvesteres.

Information om udbetaling af udbytte for SparKron-afdelingerne findes her.

Afkastrapport
Vælger du at placere dine penge i en af vores fire værdipapirfondsafdelinger gennem SparKron Invest vil du modtage en periodisk afkastrapport, så du løbende kan følge med i, hvordan din investering udvikler sig.

Afkastrapporten udsendes hvert kvartal.
Opfølgning
Vælger du at investere i SparKron Invest, vil du løbende blive kontaktet af Sparekassen med henblik på evaluering af din risikoprofil og tidshorisont samt en vurdering af den fortsatte egnethed af de værdipapirer, du har investeret i.
Markedskommentar
Markedskommentar udkommer hvert kvartal.

Her er den seneste markedskommentar på de fire værdipapirfonde:
SparKron Invest Stabil
SparKron Invest Moderat
SparKron Invest Vækst
SparKron Invest Offensiv