Nye referencekurser

Nye referencekurser for valutakursfastsættelse gældende fra 1. juli 2016.

Sparekassen Kronjylland har hidtil anvendt Nationalbankens dagligt fastsatte valutakurser som referencekurser i forbindelse med afregning af valutatransaktioner.

Pr. 1. juli 2016 vil grundlaget for afregning af valutatransaktioner være Sparekassen Kronjyllands Markedskurs.

Baggrunden for ændringen er blandt andet, at Nationalbanken har meddelt, at kurserne udelukkende er til orientering og ikke bør bruges til transaktionsformål som afregning af valutatransaktioner.

Som konsekvens heraf ændres ”Generelle regler for overførsel til og fra udlandet” pr. 1. juli.