Behandling af personlige oplysninger

Her har du læse Sparekassen Kronjyllands regler for behandling af personlige oplysninger, som er indhentet via vores hjemmeside, facebook-side og lignende sider, der benyttes til information og markedsføring.

 

Formål

På vores hjemmeside (sparkron.dk) og facebookside (facebook.com/sparekassenkronjylland) tilbyder vi services, konkurrencer og lignende, der forudsætter, at du indtaster personlige oplysninger i en formular (fx navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Sparekassen Kronjyllands generelle forretningsbetingelser.

De oplysninger vi modtager via digitale medier bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og for at yde service til dig som kunde og bruger. Vores håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Dataansvarlige     

Sparekassen Kronjylland
Tronholmen 1
8960 Randers SØ

Tavshedspligt  

Alle medarbejdere i Sparekassen Kronjylland er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

Du kan kræve, at registrerede ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet eller slettet. Du kan henvende dig til:

Sparekassen Kronjylland
Juridisk Afdeling
Tronholmen 1
8960 Randers SØ
sparkron@sparkron.dk

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet på vores hjemmeside, hvilket dog kan betyde, at vi ikke fortsat vil være i stand til at tilbyde dig en konkret ydelse.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for Sparekassen Kronjylland fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastsat i §§ 6-8 i Lov om behandling af personoplysninger.


Cookies meddelelse