Valutakonto

Med en valutakonto får du overblik over din valutalikviditet og mulighed for en billig håndtering af den. Du opnår herunder besparelser i vekselomkostninger og mindre valutakursrisiko.

 

Dit udbytte er, at du:

  • er mindre følsom over for valutakursudsving
  • selv vælger, hvornår og hvor meget du vil veksle
  • får en - i forhold til at føre konto i udlandet - billig håndtering af din valutaom-sætning, fordi rente, gebyrer og provisioner tilsammen typisk vil være billigere i Danmark end i udlandet
  • undgår usikkerheden ved at have penge stående i udlandet, hvor kontoen er un-derkastet det pågældende lands valutabestemmelser, skatteregler m.v.
  • får bedre økonomi i din samhandel med udlandet

Fakta om valutakonto

Renten på en valutakonto fastsættes ud fra renteniveauet for den valuta, kontoen lyder på. Saldoen på en valutakonto er såkaldte elektroniske penge, som ikke er fysisk til stede i banken, og du kan derfor ikke indsætte/hæve kontanter på kontoen. Et eventuelt valutakontantbehov skal bestilles på sædvanlig vis.
Der kan knyttes kreditfaciliteter til kontoen på tilsvarende måde som med en driftskonto i DKK. Du kan håndtere valutakonti elektronisk via en Netbank aftale.