Garantier til udlandet

En garanti er en forpligtelse fra Sparekassen Kronjylland til at betale et beløb til køber eller sælger.

Et betalingskrav skal stilles inden garantiens udløb og være i overensstemmelse med garantiens betingelser. Af typiske garantier kan nævnes:

Forudbetalingsgaranti (Advance payment guarantee/bond)

Garantien tjener til sikkerhed for, at køber får et forudbetalt beløb tilbage, hvis sælger ikke overholder sine kontraktmæssige forpligtelser. Ved international handel med maskiner, udstyr og lignende er det almindeligt, at køber skal betale et forskud - typisk 10-20 procent af kontraktens værdi.

Arbejdsgaranti (Performance bond)

Tjener til sikkerhed for, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke overholder sine kontraktlige, leverings-, funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser. Anvendes især i forbindelse med specialfremstillede varer og udgør typisk 10-20 procent af kontraktens værdi.

Betalingsgaranti (Payment guarantee)

Garantien tjener til sikkerhed for, at køber overholder sine betalingsforpligtelser over for sælger. Garantien tjener alene som sikkerhed for betalingen.

Kontakt din kunderådgiver, der sammen med dig og vores udlandsrådgiver i fællesskab finder den bedste løsning for din virksomhed.