Remburs

Med en remburs får du det perfekte instrument, hvis køber og sælger ikke kender hinanden, eller både køber og sælger ønsker at sikre, at der kun sker betaling, når der leveres varer.

Eksportremburs

Virksomheder, der sælger varer til udlandet, kan have gavn af en eksportremburs.

Dit udbytte er, at du:

  • er sikret betaling til tiden, hvis du opfylder rembursens betingelser, uanset din købers betalingsevne og -vilje
  • allerede inden du køber eller producerer varen, er garanteret afsætning og beta-ling, når rembursen udstedes på ordretidspunktet
  • kan bruge rembursen som sikkerhed for indkøb hos en underleverandør under forudsætning af, at varerne leveres direkte fra din underleverandør til køber, og at rembursen er transferabel (kan overdrages)

Fakta om eksportremburs

Med en eksportremburs (på engelsk Letter of Credit, L/C eller Documentary Credit) får du en betinget garanti fra købers bank. På købers vegne garanterer købers bank beta-ling, hvis du indleverer korrekte rembursdokumenter i tide. Du har endvidere mulighed for at aftale, at rembursen skal tage højde for den kredit, du yder din kunde, f.eks. 180 dage efter præsentation af dokumenter.
Remburser drejer sig kun om dokumenter, der beskriver varepartiet, ikke om selve varen. Rembursen giver derfor ikke sikkerhed for varens kvalitet eller beskaffenhed.

Importremburs

Virksomheder, der køber varer i udlandet, kan have gavn af en importremburs.

Dit udbytte er, at du:

  • ikke skal binde likviditet i forudbetaling af din import
  • kun skal betale, hvis dokumentationen for varerne er i orden, og dine betingelser i rembursen er opfyldt til punkt og prikke
  • står bedre i forhandlingssituationen, hvad priser og betingelser angår - fordi Sparekassen Kronjylland står bag dig som garant
  • kan vælge leverandører, der ikke nødvendigvis kender dit firma i forvejen - fordi rembursen giver din leverandør en bankgaranti

Fakta om importremburs

Med en importremburs får du en betinget garanti fra Sparekassen Kronjylland til sælger. På dine vegne garanterer vi sælger betaling, hvis eksportøren indleverer korrekte rembursdokumenter i tide. I en importremburs handler man med dokumenter, der beskriver varen - ikke med selve varen. Importrembursen giver dermed ikke garanti for varens kvalitet eller beskaffenhed. Men du kan aftale inspektion af varen, før den afsendes, og forlange inspektionsrapporten som dokument under rembursen.
I nogle lande kræver myndighederne, at betaling for eksport skal afvikles som remburs.

 

Du kan finde en rembursbegæring her.