Betalinger til udland med Netbank Erhverv

Vi har her samlet nogle gode råd til, hvordan du får mest ud af Netbank Erhverv, når din virksomhed har overførsler til udlandet.

  • "Overførsler til udlandet" kan vises i fremtidige betalinger, så virksomheden får et bedre overblik over likviditeten. Funktionen tilmeldes i Indstillinger - Aftaleindstillinger.
  • I "Overførsler fra udlandet" er det muligt at se indkomne betalinger allerede mens, de er på vej ind og inden, de er posteret på kontoen. 
  • Det er muligt at importere betalinger til udlandet fra de fleste bogføringssystemer. Du sparer derved en del tid, og samtidig sker der færre fejl i overførslerne.
  • Det er muligt at se posteringer på konti i udenlandske pengeinstitutter. Det kræver en særskilt aftale med pengeinstituttet i udlandet - den hjælper Sparekassen med at lave.
  • Har virksomheden konti i udlandet, er det muligt at hjemtage beløb fra disse via Netbank. (Kræver særskilt aftale).
  • Brug altid "EU overførsel SEPA", når du laver overførsler til udlandet i euro. Det kræver blot IBAN-kontonummer + modtagers fulde navn og er den hurtigste og billigste overførselstype.
  • Ved andre overførsler er det normal praksis, at omkostninger deles mellem afsender og modtager (SHA) − med mindre I specifikt har aftalt andet. Det er samlet set den enkleste og billigste løsning.

Har du spørgsmål, kan du naturligvis altid kontakte din rådgiver.

Cookies meddelelse