Udenlandske garantier

Med en udenlandsk garanti får du mulighed for at afdække risikoen for, at en forretning afvikles anderledes end forventet. Det gør du ved at sikre den begunstigede en pengemæssig erstatning for nærmere definerede tab.