Transportdokumenter

Hyppigst udstedte transportdokumenter er:

Speditørerklæring (Forwarders Certificate of Reciept – Forkortes FCR)

Speditørerklæringen er det eneste af transportdokumenterne, der er et modtagelsesdokument.

Kan bruges ved alle transportformer, men bruges primært i forbindelse med landevejstransporter.

Internationalt CMR-fragtbrev

(CMR – Consignment Note)

Bruges ved international transport ad landevej

Jernbanefragtbrev

(CIM – Railway Consignment Note)

Bruges ved international jernbanetransport

Luftfragtbrev

(Airway Bill, forkortet AWB eller Air Consignment Note)

Bruges ved lufttransport

Konnossement

(Bill of Lading, forkortet B/L)

Bruges I transport hvori søtransport indgår