Rembursforløbet

Her vises rembursens kredsløb. Kredsløbet, som er vist her, tager udgangspunkt i en remburs, der er betalbar ved sigt.

Etablering af en remburs:

Rembursforloeb 01

 

1: Der oprettes en kontrakt eller aftale imellem køber og sælger. Det aftales de to parter imellem at der handles via remburs. Det aftales i kontrakten eller aftalen hvilke betingelser rembursen skal indeholde, samt i hvilken form, rembursen skal udstedes.

2: Køber udarbejder og indleverer en rembursbegæring og anmoder sin bank om at udstede/åbne en remburs i af favør af sælger.

3: Købers bank fremsender rembursen til adviserende bank. Det er altid køber der foranlediger udstedelsen af en remburs.

4: Adviserende bank udleverer rembursen til sælger.

Udnyttelse af rembursen:

Rembursforloeb 02

5. Sælger afsender varen.

6. Sælger modtager forsendelsesdokument fra speditør.

7. Sælger indleverer de i rembursen foreskrevne dokumenter til adviserende bank.

8. Adviserende bank kontrollerer dokumenterne. Hvis dokumenterne er korrekte kan adviserende bank betale sælger, afhængig af hvor rembursen er gjort betalbar. Det er dog som oftest således af sælger først modtager sin betaling når udstedende bank har godkendt dokumenterne.

9. Adviserende bank videresender dokumenterne til udstedende bank.

10. Udstedende kontrollerer dokumenterne. Hvis dokumenterne er i overensstemmelse med de i rembursen krævede betingelser betaler udstedende bank til adviserende bank. Samtidig debiteres køber.

11. Dokumenterne fremsendes til køber.

12. Køber anerkender dokumenter overfor udstedende bank.

13. Køber præsenterer de nødvendige dokumenter når varerne er ankommet.

14. Varerne indklareres og udleveres til køber.