Remburs – skaber sikkerhed for sælger og køber

Ved at handle på rembursbasis opnår både køber og sælger en høj grad af sikkerhed for deres forretninger.

Sælger opnår bankmæssig sikkerhed for sin betaling, hvis han opfylder de i rembursen opstillede betingelser. Køber har sikkerhed for, at der ikke sker betaling under rembursen før sælger har opfyldt de betingelser der er aftalt i rembursen.

Det er køber, der lader sin bank udstede en remburs i favør af sælger på grundlag af de betingelser, som er aftalt med sælger.

Betegnelserne importremburs og eksportremburs er ikke to forskellige former af rembursen, men er rembursen set fra henholdsvis købers eller sælgers side.