Hvad er FATCA og CRS?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) er en række amerikanske regler, der har til formål at hindre, at privatpersoner, virksomheder og virksomhedsejere, som er skattepligtige i USA, unddrager sig skattebetaling ved at benytte udenlandske banker til finansielle transaktioner.

Danmark og USA har indgået aftale om dette. På baggrund af aftalen er der i Danmark indført lovgivning om, at pengeinstitutter skal identificere alle kunder, konti og depoter, som er potentielt skattepligtige i USA, og sende oplysningerne til de amerikanske skattemyndigheder via SKAT.
Derudover har Danmark indgået aftale med en række andre lande i OECD-regi om en ny fælles ”Common Reporting Standard”(CRS), som forpligter de deltagende lande til at indsamle og udveksle visse oplysninger om personer og virksomheder med skattepligt i et eller flere af de øvrige deltagende lande.

Pengeinstitutterne er i henhold til FATCA og CRS pålagt at indhente en egenerklæring fra deres kunder, som skal belyse, i hvilke lande den enkelte kunde er skattepligtig.
FATCA og CRS reglerne gælder for alle danske pengeinstitutter.

Hvad skal Sparekassen Kronjylland gøre?

Ligesom alle andre pengeinstitutter skal Sparekassen Kronjylland indhente en såkaldt egenerklæring på nye kunder samt for udvalgte eksisterende kunder.
Denne egenerklæring skal afdække, om kunden er skattepligtig i USA eller i et af de lande, som deltager i CRS. Hvis kunden er skattepligtig i enten USA eller en af de øvrige lande i CRS fællesskabet, skal Sparekassen Kronjylland indhente det såkaldte TIN (Tax Identification Number) eller anden type udenlandsk, individuel identifikationsnummer (pendant til det danske CPR/CVR) og registrere det i vores systemer.

Hvad skal du som ny eller eksisterende kunde gøre?

Er du ny kunde, skal du i forbindelse med oprettelsen som kunde hos os, udfylde en egen-erklæring. Som eksisterende kunde, bliver du kontaktet, såfremt vi har brug for, at du udfylder en egenerklæring. Det er via denne erklæring, at du fortæller os, om du er skattepligtig i et andet land end Danmark

Spørgsmål?

Du kan finde flere informationer i vores 'Ordforklaring - FATCA/CRS' på dette informationsark og på www.skat.dk.

Du er også velkommen til at skrive til os på mailadressen skat.udland@sparkron.dk.

 

Opdateret 12. januar 2017