Netbankforsikring mod indbrud i Netbank Erhverv

Bliver der "indbrud" i din netbank, er du som privatperson beskyttet mod tab. Sådan er det ikke for virksomheder. Sker der indbrud i netbank, skal virksomheden selv bære tabet, medmindre den har en netbankforsikring.

Derfor har Sparekassens erhvervskunder en forsikring mod netbankindbrud. Forsikringen sker hos vores samarbejdspartner NEM Forsikring. 

Vi har spurgt NEM Forsikring, hvordan netbankforsikringen virker: 

Hvem er dækket?


Alle danske erhvervskunder i Sparekassen Kronjylland med en Netbank Erhverv eller Netbank Erhverv + aftale samt danske foreninger med en Netbank Erhverv + aftale.

Hvad dækker den?


Det tab virksomheden har, når en uautoriseret får adgang til virksomhedens konti ved et indbrud i Sparekassen Kronjyllands netbank og overfører et beløb til en anden konto. Inden for forsikringssummen dækkes desuden omkostninger til udredning af tabet med op til 250.000 kr.

Hvor dækker den?


Den egentlige bagmand er sjældent kendt, men trådene rækker udover Danmarks grænser. Forsikringen dækker derfor uanset hvorfra i verden netbankindbruddet er begået.

Hvornår dækker den?


Forsikringen dækker tab som følge af netbankindbrud begået i forsikringstiden og som konstateres i forsikringstiden.

Hvilke krav stilles der?


Virksomheden skal have en firewall og antivirusprogrammer der løbende og automatisk opdateres. Dvs. at opdateringsmekanismen ikke må slås fra.
Det er desuden et krav at uvedkommende ikke har adgang til virksomhedens computere eller netværk og at adgang til både stationære og mobile enheder med netbankadgang er beskyttet med kode eller password.

Hvem behandler skaderne?


Forsikringen er tegnet af Sparekassen Kronjylland på en måde, så de enkelte kunder i Sparekassen Kronjylland er direkte dækket ved NEM Forsikring A/S. Skader kan derfor anmeldes direkte til NEM Forsikring A/S og bliver behandlet dér.

Er der dækning hvis man bruger sin private computer til at tilgå virksomhedens netbank?


Ja, det er også dækket af forsikringen, hvis sikkerhedsforskrifterne er overholdt.

Hvor store tab er dækket?


Forsikringen dækker tab på op til 2.500.000 kr. pr. år, heraf kan omkostninger til udredning af tabet max. udgøre 250.000 kr. Grænsen gælder for det samlede tab ved en forsikringsbegivenhed, uanset om en eller flere konti er berørt.
Såfremt flere sikrede rammes af tab ved indbrud gennem samme netbankadgang, dækkes dog op til 10.000.000 kr. Begrænsningen på dækningssummen pr. sikrede på 2.500.000 kr. er dog fortsat gældende.
Der er mulighed for at tegne forsikringen med en højere sum – kontakt da NEM Forsikring A/S direkte.

Hvad koster det?


Sparekassen Kronjylland betaler præmien for forsikringen med dækning op til 2.500.000 kr.
Der er dog en selvrisiko på 5.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, som skal betales af virksomheden i tilfælde af skade.


Du kan se NEM Forsikrings betingelser for Netbankforsikring ved at trykke her

 

 


Cookies meddelelse