Eksterne støtte- og finansieringsmuligheder

Der er efterhånden mange eksterne støtte- og finansieringsmuligheder fra stat, regioner og kommuner. Vi er opdateret på mulighederne og tilbyder dig sparring om de mest almindeligt forekommende i Sparekassen:

 • VækstFonden
 • EKF
 • Regionale Væksthuse

VækstFonden

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed via kautioner, lån og investeringer.

Dit udbytte er, at du:

 • får økonomisk mulighed for at gennemføre udviklingsprojekter, der måske ellers ikke kunne finansieres
 • opnår finansiering, der supplerer dine normale finansieringskilder
 • kan få indskud af egenkapital eller anden ansvarlig kapital, som kan forbedre din virksomheds kreditværdighed og dermed lånemuligheder

Fakta om Vækstfonden

Vækstfonden tilbyder:

 • Vækstlån
 • Ansvarlige lån
 • Etableringslån til landbruget
 • Vækstgaranti
 • Vækstkaution

EKF

EKF er ejet og garanteret af den danske stat. EKF er Danmarks eksportkredit, der medvirker til at skabe bedre eksportmuligheder for danske virksomheder.

Dit udbytte er, at du:

 • får forbedrede muligheder for eksport, der måske ellers ikke kunne finansieres
 • opnår garantimuligheder, der supplerer dine normale finansieringskilder
 • får ekspertise om mulighederne inden for eksportfinansiering

Fakta om EKF

EKF tilbyder:

 • Eksportkaution
 • Kaution for anlægslån
 • SMV-garanti

Regionale Væksthuse

De Regionale Væksthuse tilbyder i samarbejde den Kommunale Erhvervsservice sparring til iværksættere og erhvervsvirksomheder.

Dit udbytte er, at du:

 • kan få overblik over eksisterende støtteordninger
 • får adgang til relevante værktøjer
 • kan få adgang til forskellige arrangementer