Aktiv gældspleje

For at sikre at din virksomhed har den mest optimale finansiering, skal du pleje virksomhedens gæld.

Gældspleje omfatter alle virksomhedens gældsposter og ikke kun - som mange tror - realkreditlån.

Med gældspleje får du rådgivning om den optimale sammenhæng mellem virksomhedens aktiv- og passivside, optimering af fordelingen mellem variabelt og fastforrentede lån og mulighederne for lån i fremmed valuta.

Dit udbytte er, at du:

  • får optimeret din finansieringsstruktur, så anlægsinvesteringer finansieres med anlægslån og omsætningsaktiver med en driftskredit
  • får tilpasset rente-, valuta- og refinansieringsrisiko så de matcher din risikoprofil
  • får bragt rente og afvikling på lån i overensstemmelse med aktivernes levetid

Fakta om gældspleje

Vi hjælper dig gerne med at gennemgå dine lån, så du får et samlet overblik over virksomhedens finansieringsforhold. Herefter kan du vurdere, om det vil være en fordel for dig at omlægge lån og kreditter.

Aktiv gældspleje tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle drift samt dine behov og ønsker i forhold til:

  • Sammenhæng mellem finansieringen og et konkret aktiv
  • Mulighed for rentebesparelser
  • Fordeling mellem variabelt og fastforrentede lån
  • Konverteringsmuligheder
  • Lån i fremmed valuta
  • Behov for renteafdækning

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores erhvervsrådgivere for at høre vores bud på, hvilke muligheder vi ser for at pleje din eller din virksomheds gæld.
Du kan også holde dig opdateret på Sparekassens renteprognoser i vores Investeringsmagasin, som udkommer fire gange om året.