Du må højst modtage 50.000 i kontanter

Som erhvervsdrivende må du ikke modtage kontante betalinger på over 50.000 kroner.

Det gælder også, hvis betalingerne opdeles i mindre beløb, der indbyrdes er forbundet.

Det er ifølge hvidvaskloven strafbart at overtræde denne regel, og det er dig som erhvervsdrivende, der begår en kriminel handling, hvis du modtager kontantbeløb over den fastsatte grænse – uanset dit kendskab til reglen.
Forbuddet gælder alle erhvervsdrivende (undtagen visse erhvervsgrupper såsom advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder i den finansielle sektor).

Hvad gør du i situationen?

Er du ude for, at en kunde vil betale et beløb på mere end 50.000 kroner kontant, må du ganske enkelt afvise at modtage pengene kontant. I stedet skal du henvise kunden til at betale med betalingskort eller bankoverførsel.