Betalinger

I Sparekassen har vi en række produkter og ydelser, som hjælper dig, både når du skal foretage og opkræve betalinger.

Er du i tvivl om, hvad der egner sig bedst til din situation og virksomhed, så spørg din personlige rådgiver til råds.

Krav fra hvidvaskloven 

For at følge de krav hvidvaskloven stiller om, skal vi indhente informationer om vores kunders større kontante ind- og udbetalinger. Skal du hente valuta eller et større kontant beløb eller indsætte et stort beløb, skal du udfylde og medbringe dette skema:

Tryk her: Skema om kontante ind- og udbetalinger