Foto: Kalø slotsruin

Er din skatte-årsopgørelse korrekt?

14. marts åbnede skat.dk for adgangen til at se skatteopgørelserne for 2015.

Rigtig mange har tjekket, om de skal have penge tilbage. Med fokus på, om man skal have penge tilbage eller ej, er der risiko for, at man overser en vigtig tekst, som kan stå diskret i toppen af din årsopgørelse.

 

 

I forbindelse med indbetaling af både privat og firmabetalt pension kan der være blevet indbetalt for meget på din ratepension. Hvis der er indbetalt for meget på ratepension oplyser Skat om dette i et par linjer øverst på årsopgørelsen. Her vil det fremgå, at Skat tillægger beløbet din personlige indkomst. Det betyder, at du kommer til at betale skat af beløbet. Reagerer du ikke, snyder du sådan set dig selv for et muligt pensionsfradrag.

Livsvarig livrente

Du kan gøre brug af dit fulde pensionsfradrag ved at overføre beløbet til livsvarig livrente eller ved at få beløbet udbetalt. Med en livsvarig livrente opnår du mulighed for at få alle fradrag og samtidig få udbetalt pension i hele din seniortilværelse og ikke kun i en begrænset periode.

Eksempel:
Eksempel ved 10.000 kroner indbetalt for meget på ratepension – afhængigt af, om du har indtægt i bundskat eller i topskat:
Restskat ved bundskat: 3.800 kroner
Restskat ved topskat: 5.200 kroner

Håndværker- og kørselsfradrag

Du kan selv indberette håndværker- og kørselsfradrag, så du får gavn af dine fradrag og kommer til at betale den korrekte skat.

Du kan få håndværkerfradrag for 2015, hvis arbejdet bliver udført i 2015 og er betalt senest 28. februar 2016.

Reglerne for håndværkerfradrag:
• Udgiften skal være betalt elektronisk
• Du kan få fradrag i 2015 for arbejde udført i 2015, selvom det først er betalt i januar eller februar 2016.
• Hvis du skal have fradrag for arbejde udført i 2015, skal du senest betale den 28. februar 2016.
• Dokumentation for det udførte arbejde skal gemmes i tre år.
• Fradraget kan udgøre op til 18.000 kroner pr. person, der er fyldt 18 år inden udgangen af året.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

Book et møde