Fordele for SparKron Garanter

Vi tilbyder en lang række fordele til garanter, der har investeret 20.000 kroner i garantkapital. Er du under 28 år, opnår du de samme fordele ved at investere 5.000 kroner i garantkapital.

altVi tilbyder SparKron Garanter forskellige konti, som hver især har sine fordele.

SparKron Løn
SparKron Ung
SparKron Opsparing
SparKron Pension

Læs mere om de fire konti for SparKron Garanter

Fælles for de fire konti er, at vi giver en rente, som er højere end det, vi giver til kunder, som ikke er SparKron Garanter.

Til SparKron Løn og SparKron Ung kan du få tilknyttet en kredit, der har en af markedets laveste renter.

Som Sparkron Garant kan du få

  • Gratis VISA/Dankort
  • 50 procent rabat på ét MasterCard
  • Kredit på op til 100.000 kroner til en meget attraktiv rente
  • Gratis valutaveksling
  • Gratis udstedelse af gavecheck
  • 750 kroner i rabat på dokumentgebyr på lån og kreditter
  • 1.000 kroner i rabat på håndteringsgebyr på Totalkredit boligsager
  • 10 procent rabat på nytegnede skadesforsikringer ved tegning af mininum 3 stk. hos PrivatSikring
  • Gratis testamentevurdering

Forrentning af garantkapital

1. januar 2012 er der trådt nye EU-regler i kraft, som betyder en ændring i den måde, det bestemmes, hvad renten på garantkapital skal være. Fra og med 1. januar 2012 fastsættes renten på garantkapital for det foregående år af repræsentantskabet.

Renten fastsættes på baggrund af Sparekassens forrentningspolitik for garantkapital.

Garantkapital er risikovillig kapital

Garantkapital er såkaldt ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens egenkapital. Indskud er derfor at betragte som risikovillig kapital. Du bør derfor tage imod tilbuddet om rådgivning, inden du investerer i garantkapital.